You are currently viewing ปัญหาภัยแล้งทวีปแอฟริกา เกิดขึ้นได้เพราะอะไร

ปัญหาภัยแล้งทวีปแอฟริกา เกิดขึ้นได้เพราะอะไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าทวีปแอฟริกา กำลังได้มีการพัฒนาที่มีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนเหล่านั้นยังไม่ค่อยมีความรู้และความยากจนขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ หรืออาหารที่มีความสะอาด จึงทำให้ประเทศลาวที่อยู่ในทวีปแอฟริกานั้นเกิด ภัยแล้งทวีปแอฟริกา เพราะว่าในการจัดการบริหารแต่ละประเทศนั้น เขาเน้นไปที่พวกอาหารการกินของประชากรมากกว่าการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ภัยแล้งทวีปแอฟริกา 

บอกเลยว่าเป็นปัญหาสำหรับทวีปแอฟริกาเป็นอย่างมาก ปัญหานี้เกิดขึ้นมายาวนานทุกประเทศในทวีปแอฟริกานั้นประสบภัยแล้งมาตลอด เนื่องด้วยทวีปแอฟริกานั้นน่าจะเป็นสภาพของพื้นที่เขตของโลกที่เกิดภัยแล้ง เกิดการขาดอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ บอกเลยว่าทวีปแอฟริกานั้นแทบจะไม่เห็นสีเขียวของธรรมชาติเลย ภัยแล้งทำให้การปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยงล้มตายกันเป็นจำนวนมาก แล้วต้องบอกเลยว่าประชาชนนั้นเกิดล้มตายเนื่องจากการขาดแคลนอาหาร

การตัดไม้ทำลายป่า

ต้องบอกเลยว่าทวีปแอฟริกานั้นมีป่าน้อยมากที่เหลืออยู่ เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร เป็นทวีปที่บอกเลยว่าถูกการทำลายป่าค่อนข้างมากที่สุดของในโลกในเวลานี้ เป็นเพราะว่าประเทศเขานั้นส่งเสริมให้ตัดไม้ เป็นสินค้าที่ถูกส่งออกยอดฮิตเลยสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนทวีปแอฟริกา จึงเป็นปัญหาที่ทำให้นำมาสู่กันเป็นไทแล้ว 

ดินหมดสภาพ

ปัญหาที่ทวีปแอฟริกานั้นไม่สามารถปลูกพืชผักหรือธรรมชาติได้ ทำให้ประชากรนั้นเกิดการขาดอาหาร เพราะว่าการบุกทำลายพื้นที่ป่านั้น จะทำให้สภาพดินของพื้นทวีปแอฟริกานั้น เกิดปัญหาดินหมดสภาพ และยังมีภัยแล้งเป็นส่วนที่สำคัญในการทำให้ดินทั้งหมดสภาพไป ประชากรที่ขาดความรู้ทางด้านการเกษตรอีกด้วย